Na zes weken kan je op nacontrole komen tijdens het spreekuur. Afhankelijk van hoe je bevalling is verlopen, kan je bij ons of bij de gynaecoloog terecht. De nacontrole bestaat meestal uit een aantal medische controles en een gesprek over anticonceptie. We praten dan ook over hoe je de zwangerschap en de bevalling hebt ervaren. Is alles gegaan zoals je hoopte en wenste? Wat had anders gekund? Zijn er nog vragen over waarom de dingen gegaan zijn zoals ze zijn gegaan?

Met de nacontrole wordt het contact afgesloten. Je mag naar eigen inzicht een afspraak maken.

Babycafé
Omdat een periode van zes weken soms best lang kan zijn en er toch vaak nog wel vragen zijn, hebben wij het Babycafé opgericht. Elke laatste donderdag van de maand van 10.00-11.30 uur ben je welkom in Grand Café 't Gerecht. Hier is altijd iemand van ons aanwezig, lactatiedeskundige Sytje Feenstra en iemand van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Tijdens het Babycafé kun je je vragen over ouderschap, voeding en opvoeding stellen en ervaringen uitwisselen met andere ouders. We bespreken iedere maand een ander thema dat betrekking heeft op de periode na de bevalling.