Tijdens de controle die plaatsvindt in de 12e week van je zwangerschap, zullen wij opnieuw een echo maken om de hartactie van het kindje te bevestigen. Als het kindje stil ligt zullen we ook kort het hartje laten horen. Uit onderzoek is gebleken dat langdurig luisteren in deze fase van de zwangerschap niet wenselijk is.
Je krijgt na deze controle een uitdraai mee van je zwangerschapskaart. Deze past in het zorgplan die je bij je intake mee krijgt. Op de zwangerschapskaart schrijven we na iedere controle de nieuwe bevindingen. Daarnaast krijg je een zwangerschapsverklaring mee voor je werkgever.

In de 16e week van je zwangerschap, zullen we de harttonen van het kindje laten horen met behulp van een doptone. Dat is een apparaat dat geluidsgolven uitzendt en weer opvangt waardoor we de hartslag van de baby kunnen horen.
In totaal kom je ongeveer twaalf keer op het spreekuur. Bij elke controle zullen we je bloeddruk meten, de groei en de ligging van het kindje bepalen (zodra het kindje daar groot genoeg voor is) en luisteren naar het hartje van het kindje. Er is altijd ruimte voor vragen. Bij bepaalde controles zal er standaard extra bloedonderzoek worden verricht. Halverwege en aan het einde van de zwangerschap zullen we uitgebreider ingaan op de bevalling. Daar is dan extra ruimte voor in het spreekuur. Aan het einde van de zwangerschap zal de frequentie van de controles toenemen.