Wij houden ons aan de beroepsethiek en daarmee aan geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De geheimhoudingsplicht houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken. Binnen onze praktijk bespreken we wekelijks onze cliënten met elkaar. We zullen aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.