Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

1. Bespreek uw klacht met uw verloskundige

Het is belangrijk dat een cliënte en haar partner zich goed voelen bij de verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jullie en jullie kindje goed te begeleiden. Zitten jullie met vragen? Met twijfels? Zijn jullie ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of jullie geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jullie je prettiger bij voelen.

We maken graag een aparte afspraak met jullie. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als jullie het lastig vinden om het gesprek te voeren, kunnen jullie iemand die jullie vertrouwen meenemen naar dit gesprek.

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Willen jullie meer weten over jullie rechten of willen jullie advies? Of willen jullie, jullie klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vinden jullie het prettig als iemand jullie helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jullie waarover jullie ontevreden zijn en wat jullie zouden willen bereiken met jullie klacht. Zij adviseren jullie wat je kunt doen. Ze helpen jullie ook om het gesprek met ons aan te gaan als jullie dat moeilijk vinden. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jullie en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat jullie de klachtenfunctionaris vertellen, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jullie klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangen jullie van ons bericht wat we hebben gedaan met jullie klacht.

Als jullie er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komen, kunnen jullie de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jullie klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.