Deze website, www.verloskundigenpraktijkdevlinder.nl, wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk De Vlinder. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Verloskundigenpraktijk De Vlinder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verloskundigenpraktijk De Vlinder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verloskundigenpraktijk De Vlinder verstrekt. Verloskundigenpraktijk De Vlinder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw Burgerservicenummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw adresgegevens
 • De naam van uw huisarts
 • Gegevens van uw partner
  • voornaam
  • achternaam
  • geboortedatum
 • Uw IP-adres

 

Waarom Verloskundigenpraktijk De Vlinder gegevens nodig heeft 
Verloskundigenpraktijk De Vlinder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Verloskundigenpraktijk De Vlinder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit verloskundige zorgverlening.

 

Hoe lang Verloskundigenpraktijk De Vlinder gegevens bewaart 
Verloskundigenpraktijk De Vlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij een behandelingsovereenkomst bewaart De Vlinder de persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn.

 

Delen met anderen 
Verloskundigenpraktijk De Vlinder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Verloskundigenpraktijk De Vlinder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verloskundigenpraktijk De Vlinder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics 
Verloskundigenpraktijk De Vlinder maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Verloskundigenpraktijk De Vlinder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Verloskundigenpraktijk De Vlinder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vlinder heeft hier geen invloed op. De Vlinder heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verloskundigenpraktijkdevlinder.nl. Verloskundigenpraktijk De Vlinder zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen 
Verloskundigenpraktijk De Vlinder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verloskundigenpraktijk De Vlinder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verloskundigenpraktijk De Vlinder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@verloskundigenpraktijkdevlinder.nl.

www.verloskundigenpraktijkdevlinder.nl is een website van Verloskundigenpraktijk De Vlinder.

 

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 27-6-2019.

 

 

Verloskundigenpraktijk De Vlinder is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Burgemeester Falkenaweg 54, 8442 LE Heerenveen
Telefoon: 0513-623843
E-mailadres: info@verloskundigenpraktijkdevlinder.nl

KvK: 01159623