Samen zijn wij De Vlinder

Verloskundigen, waarneemsters en stagiaires

Wij zijn Martine Jager, Nynke Deen, Tessa van Olst en Karin Kreulen en wij runnen samen Verloskundigenpraktijk de Vlinder. Martine is in 2010 afgestudeerd en is na haar afstuderen meteen aan de slag gegaan bij De Vlinder. Ook Nynke is direct na haar afstuderen in 2018 gaan werken bij De Vlinder. Na bij verschillende praktijken in het noorden van het land gewerkt te hebben, is ook Tessa bij De Vlinder komen werken. Karin is sinds 1997, na haar afstuderen gaan werken in Heerenveen.

Karin is op 1 januari 2007 de praktijk gestart. Ze wilde een praktijk met tijd voor de cliënt, met een persoonlijke benadering en een huiselijke uitstraling. Een praktijk waarbij ingespeeld wordt op de wens van de cliënt. In 2010 heeft Martine het team versterkt. Sinds 2018 is ook Nynke één van de vaste collega’s. In het najaar van 2020 heeft Tessa het team compleet gemaakt. Hun werkwijze past precies bij de visie van de praktijk.

Ons team

Verloskundigen

Verloskundige

Tijdens mijn middelbare schoolperiode stond voor mij al vast dat ik verloskundige wilde worden. Na mijn diplomering ben ik eerst naar de HBO-V in Groningen gegaan. Stageperiodes tijdens die studie heb ik gebruikt om ervaring op te doen die ik kon…

Meer lezen

Ik heb na mijn VWO-examen gekozen voor de studie bewegingswetenschappen in Groningen…

Meer lezen

Verloskundige

De keuze voor verloskunde was voor mij snel gemaakt. Al van jongs af aan wist ik dat ik graag in de zorg zou willen werken en dat ik goed cliëntencontact en persoonlijkheid belangrijk vind.

Meer lezen

Waarneemsters

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Om deze zorg te garanderen en de eventuele afwezigheid van één van ons op te vangen hebben wij een achterwachtregeling ingesteld en waarneming verzorgd.
Bij de grootte van onze praktijk gebeurt het niet vaak dat de dienstdoende verloskundige op twee plaatsen tegelijk aanwezig moet zijn. Maar het is zeker mogelijk dat een dergelijke situatie ontstaat. Hiervoor hebben wij een achterwachtregeling getroffen met de verloskundigenpraktijk in Joure, die in geval van het zogenaamde ‘dubbel staan’ ons kan vervangen.

Het dienstrooster van onze praktijk wordt ingevuld door ons vieren. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij eventuele langdurige ziekte kan het zo zijn dat een deel van onze diensten ingevuld moet worden door een waarneemster. Een waarneemster is altijd een ervaren verloskundige die vanuit dezelfde visie werkt als wij. Tijdens het spreekuur kan je dan met haar kennismaken.

Stagiaires

Zo nu en dan begeleiden wij in onze praktijk studenten van één van de verloskunde academies tijdens hun stage. De verloskundige zorg die zij tijdens spreekuur, bevalling en de kraamperiode verrichten vindt altijd onder onze verantwoordelijkheid en supervisie plaats. Als je bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van en/of de behandeling door een stagiaire kan je dat vanzelfsprekend altijd melden.