Samen zijn wij De Vlinder

Verloskundigen, waarneemsters en stagiaires

Wij zijn Karin Kreulen en Martine Jager en samen laten wij Verloskundigenpraktijk De Vlinder bloeien. De Vlinder is op 1 januari 2007 gestart. Karin werkt sinds 1997 in Heerenveen en was in 2007 mede-oprichter van De Vlinder. Martine kwam hier in 2010 al snel bij. Samen, en met de assistentes, waarneemsters  en echoscopiste die bij ons werken willen wij jullie kwaliteit en persoonlijke zorg bieden.

Ons team

Verloskundige en echoscopiste

Tijdens mijn middelbare schoolperiode stond voor mij al vast dat ik verloskundige wilde worden. Na mijn diplomering ben ik eerst naar de HBO-V in Groningen gegaan…

Meer lezen

Verloskundige en echoscopiste

Na mijn examen op de middelbare school ben ik bewegingswetenschappen gaan studeren. Tijdens deze studie kwam ik erachter dat mijn passie ligt bij het begeleiden…

Meer lezen

Echoscopiste

Al vanaf kinds af aan was ik gek op baby’s. Mijn opa voorspelde al vroeg dat ik later kinderarts, laborant of kraamverzorgster zou worden. Op mijn 19e heb ik mijn droom proberen te verwezenlijken; ik ben naar Antwerpen verhuisd om daar de opleiding Verloskunde te volgen. Helaas was ik daar niet op de juiste plek…

Meer lezen

Praktijkassistente

Ik ben Tamara en sinds maart 2022 mag ik mijzelf praktijkassistente van De Vlinder noemen, “side-kick” van de verloskundigen. Wat een feestje is dat! Na mijn opleiding mbo toerisme wilde ik doorstuderen, maar wat precies? Dat bleef ik mijzelf maar afvragen. Uiteindelijk koos ik een brede opleiding, zodat ik nog alle kanten op zou kunnen,…

Meer lezen

Verloskundige

In 2021 ben ik afgestudeerd als verloskundige en in februari ‘23 ben ik het team van De Vlinder komen versterken. Van jongs af aan heb ik een fascinatie voor baby’s, kinderen en de werking van het vrouwelijk lichaam. Al snel wist ik het zeker: verloskunde! Na mijn studie in Antwerpen kwam ik (snel) terug naar…

Meer lezen

Verloskundige

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor! Al bijna 25 jaar mag ik het prachtige beroep van verloskundige uitoefenen. Ruim 20 jaar runde ik een eigen praktijk elders in Friesland. In die jaren mochten mijn man en ik zelf ouders worden van 3 prachtige dochters. Doordat ik nu de kans krijg om bij De Vlinder…

Meer lezen

Verloskundige en echoscopiste

Ik stel mij graag even aan jullie voor! Al vanaf kinds af aan heb ik een fascinatie voor de werking van het vrouwelijk lichaam, zwangere buiken en baby’s. Na de middelbare school leek het dan ook logisch om verloskunde te gaan studeren. Na lang wikken en wegen ben ik in 2018 mijn droom achternagegaan en…

Meer lezen

Waarneemsters

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Om deze zorg te garanderen en de eventuele afwezigheid van één van ons op te vangen hebben wij een achterwachtregeling ingesteld en waarneming verzorgd.
Bij de grootte van onze praktijk gebeurt het niet vaak dat de dienstdoende verloskundige op twee plaatsen tegelijk aanwezig moet zijn. Maar het is zeker mogelijk dat een dergelijke situatie ontstaat. Hiervoor hebben wij een achterwachtregeling getroffen met de verloskundigenpraktijk in Joure, die in geval van het zogenaamde ‘dubbel staan’ ons kan vervangen.

Het dienstrooster van onze praktijk wordt ingevuld door ons drieën. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij eventuele langdurige ziekte kan het zo zijn dat een deel van onze diensten ingevuld moet worden door een waarneemster. Een waarneemster is altijd een ervaren verloskundige die vanuit dezelfde visie werkt als wij. Tijdens het spreekuur kan je dan met haar kennismaken.

Stagiaires

Zo nu en dan begeleiden wij in onze praktijk studenten van één van de verloskunde academies tijdens hun stage. De verloskundige zorg die zij tijdens spreekuur, bevalling en de kraamperiode verrichten vindt altijd onder onze verantwoordelijkheid en supervisie plaats. Als je bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van en/of de behandeling door een stagiaire kan je dat vanzelfsprekend altijd melden.