Samen zijn wij De Vlinder

Verloskundigen, waarneemsters en stagiaires

Wij zijn Karin Kreulen en Martine Jager en samen laten wij Verloskundigenpraktijk De Vlinder bloeien. De Vlinder is op 1 januari 2007 gestart. Karin werkt sinds 1997 in Heerenveen en was in 2007 mede-oprichter van De Vlinder. Martine kwam hier in 2010 al snel bij. Samen, en met de assistentes, waarneemsters  en echoscopiste die bij ons werken willen wij jullie kwaliteit en persoonlijke zorg bieden.

Ons team

Verloskundige en echoscopiste

Tijdens mijn middelbare schoolperiode stond voor mij al vast dat ik verloskundige wilde worden. Na mijn diplomering ben ik eerst naar de HBO-V in Groningen gegaan…

Meer lezen

Verloskundige en echoscopiste

Na mijn examen op de middelbare school ben ik bewegingswetenschappen gaan studeren. Tijdens deze studie kwam ik erachter dat mijn passie ligt bij het begeleiden…

Meer lezen

Echoscopiste

Al vanaf kinds af aan was ik gek op baby’s. Mijn opa voorspelde al vroeg dat ik later kinderarts, laborant of kraamverzorgster zou worden. Op mijn 19e heb ik mijn droom proberen te verwezenlijken; ik ben naar Antwerpen verhuisd om daar de opleiding Verloskunde te volgen. Helaas was ik daar niet op de juiste plek…

Meer lezen

Praktijkassistente

Ik ben Tamara en sinds maart 2022 mag ik mijzelf praktijkassistente van De Vlinder noemen, “side-kick” van de verloskundigen. Wat een feestje is dat! Na mijn opleiding mbo toerisme wilde ik doorstuderen, maar wat precies? Dat bleef ik mijzelf maar afvragen. Uiteindelijk koos ik een brede opleiding, zodat ik nog alle kanten op zou kunnen,…

Meer lezen

Verloskundige

Binnenkort stelt Ferdau zich hieronder voor.

Meer lezen

Verloskundige

Lieve cliënten, zwangeren, papa’s, mama’s en partners,  Mijn naam is Tessa en ik ben heel blij om jullie te vertellen dat ik deel uit mag gaan maken van het team van de Vlinder. Ik ben sinds 2012 verloskundige en zelf mama van een zoontje van 4. Wat weetjes over mij:  – Je kunt mij wakker…

Meer lezen

Waarneemsters

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Om deze zorg te garanderen en de eventuele afwezigheid van één van ons op te vangen hebben wij een achterwachtregeling ingesteld en waarneming verzorgd.
Bij de grootte van onze praktijk gebeurt het niet vaak dat de dienstdoende verloskundige op twee plaatsen tegelijk aanwezig moet zijn. Maar het is zeker mogelijk dat een dergelijke situatie ontstaat. Hiervoor hebben wij een achterwachtregeling getroffen met de verloskundigenpraktijk in Joure, die in geval van het zogenaamde ‘dubbel staan’ ons kan vervangen.

Het dienstrooster van onze praktijk wordt ingevuld door ons drieën. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij eventuele langdurige ziekte kan het zo zijn dat een deel van onze diensten ingevuld moet worden door een waarneemster. Een waarneemster is altijd een ervaren verloskundige die vanuit dezelfde visie werkt als wij. Tijdens het spreekuur kan je dan met haar kennismaken.

Stagiaires

Zo nu en dan begeleiden wij in onze praktijk studenten van één van de verloskunde academies tijdens hun stage. De verloskundige zorg die zij tijdens spreekuur, bevalling en de kraamperiode verrichten vindt altijd onder onze verantwoordelijkheid en supervisie plaats. Als je bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van en/of de behandeling door een stagiaire kan je dat vanzelfsprekend altijd melden.